Slide # 5
Slide # 8
Slide # 9
Slide # 10
Slide # 12

1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej – DZIĘKUJEMY!

Serdecznie dziękujemy 1 Podlaskej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław” za wsparcie w postaci maseczek.