Slide # 5
Slide # 8
Slide # 9
Slide # 10
Slide # 12

Daily Archives 21 września 2018

Spotkania Wrześniowe: Dookoła świata – Rosja

Dnia 20 września 2018 roku w Domu Pomocy Społecznej odbyły się Spotkania Wrześniowe pod tytułem „Dookoła świata – Rosja”. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie „Pomocna Dłoń”. Spotkanie zrealizowano przy wsparciu finansowym PFRON. Środki pozyskano poprzez udział w konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  z  ROPS  w Białymstoku. W ten dzień wyobraźnią przenieśliśmy się na jeden dzień do Rosji. Swoją obecnością zaszczycili nas: zastępca dyrektora MOPS pani Anna Fabin, pan Mariusz Niziński ze Stowarzyszenia Biegamy Dla Zdrowia oraz osiem Domów Pomocy Społecznej. Tego dnia można było nauczyć się tańców i piosenek rosyjskich...