Slide # 5
Slide # 7
Slide # 8

Daily Archives 24 września 2018

Projekt „Obywatele razem”

Stowarzyszenie Czas Rozwoju w Łomży realizuje projekt pn „Obywatele razem”,

który dofinansowany został ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Celem projektu jest: aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, z zaburzeniami psychicznymi oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi metodą zatrudnienia wspomaganego przy wsparciu trenera pracy.