Slide # 5
Slide # 8
Slide # 9
Slide # 10
Slide # 12

Daily Archives 19 grudnia 2018

„Zdrowy Sok” – Dziękujemy

Nie jest bogatym ten, kto dużo ma, lecz ten, kto dużo daje.

(Erich Fromm)

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie „Pomocna Dłoń” przy Domu Pomocy Społecznej w Łomży pragnie wyrazić serdeczne podziękowanie firmie Pana Marcina Markowskiego „Zdrowy Sok” za przekazane naszemu Stowarzyszeniu 340 l tłoczonych soków 100% ze świeżych owoców i warzyw. Serdecznie dziękujemy za okazaną pamięć, serce i pyszne soki.