Slide # 5
Slide # 8
Slide # 9
Slide # 10

Daily Archives 14 marca 2019

Spotkanie z Policjantką

14 marca 2019 roku w naszym domu odbyło się spotkanie z policjantką z Komendy Miejskiej w Łomży panią aspirant Moniką Lipińską z wydziału prewencji. Tematem spotkania było bezpieczeństwo i przemoc. Podczas spotkania dziewczęta dowiedziały się jak ważna, odpowiedzialna i niebezpieczna jest praca policjanta. Pani policjantka wytłumaczyła jak należy zachować się w kontaktach z innymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożenia. Wszyscy z dużym zainteresowaniem słuchali rad i wskazówek zaproszonego gościa. Było to bardzo ciekawe i pouczające spotkanie o zasadach bezpieczeństwa, które na pewno długo pozostanie w pamięci naszych podopiecznych.