Slide # 5
Slide # 8
Slide # 9
Slide # 10

Daily Archives 16 stycznia 2020

Wizyta Duszpasterska

Dnia 16 stycznia 2020 roku gościliśmy w naszym domu z wizytą duszpasterską ks. Grzegorza Kosiorka z parafii p.w. Świętego Michała Archanioła w Łomży. Po wspólnej modlitwie i śpiewie kolęd ksiądz udzielił błogosławieństwa naszym dziewczętom i wszystkim pracownikom, by czas wspólnie spędzany był źródłem radości, dobroci i mądrości. Słowa księdza skierowane do obecnych wywołały serdeczny uśmiech na wszystkich twarzach. Na pamiątkę wizyty duszpasterskiej, wszyscy otrzymali święte obrazki i cukierki. Pragniemy serdecznie podziękować księdzu Grzegorzowi za pamięć o nas, za serdeczne spotkanie i miłe rozmowy.