Slide # 5
Slide # 8
Slide # 9
Slide # 10
Slide # 12

Daily Archives 3 września 2020

Dziękujemy Fundacji PGN i G S.A.

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie „Pomocna Dłoń” przy Domu Pomocy Społecznej w Łomży ul. Polowa 39, pragnie serdecznie podziękować Fundacji PGN i G S.A. im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą w Warszawie, za otrzymaną darowiznę w wysokości 25 tys. zł na realizację zadania „MOCNI RAZEM” – Zapobieganie i zabezpieczenie epidemiologiczne mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Łomży w związku z pandemią Covid 19.

Otrzymana kwota zostanie przeznaczona na zakup urządzeń do dezynfekcji, sprzętu medycznego, środków ochrony indywidualnej, środków dezynfekcyjnych dla mieszkańców i pracowników.

Doposażenie Domu Pomocy Społecznej w Łomży pozwoli zabezpieczyć osoby tu mieszkające i pracujące przed różnymi z...