Dom Pomocy Społecznej w Łomży

Strona główna

„Nie możemy kochać domu,
który nie ma swego oblicza i w
którym kroki są pozbawione sensu”.
(Antoine De Saint-Exupery)

Misją naszego Domu jest tworzenie dla mieszkańców inspirującego miejsca do rozwoju pasji, zainteresowań i uzdolnień poprzez zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju, kompleksową, zindywidualizowaną opiekę i terapię w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego.

JESTEŚMY:

DOMEM, który daje poczucie bezpieczeństwa, zaufania i wsparcia, gdzie miarą człowieczeństwa jest wzajemne poszanowanie godności i wolności…

DOMEM, w którym chce się przebywać, do którego chce się wracać, za którym się tęskni…

DOMEM, o którym osoby w nim żyjące i pracujące nie boją się powiedzieć – „NASZ DOM”.