Slide # 5
Slide # 8
Slide # 9
Slide # 10
Slide # 12

Dziękujemy!

Ogromnie dziękujemy Panu Grzegorzowi Wałkuskiemu za przekazane środki ochrony indywidualnej.
Jesteśmy bardzo wdzięczni za pamięć i pomoc.