Slide # 5
Slide # 8
Slide # 9
Slide # 10
Slide # 12

Kontakt

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
18-400 Łomża, ul. Polowa 39
tel./fax 86 216 52 52, 86 216 52 51

e-mail: sekretariat@dpslomza.info

NIP: 718-10-18-147, REGON: 0002932195