Slide # 5
Slide # 6

Kontakt

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
18-400 Łomża, ul. Polowa 39
tel./fax 86 216 52 52, 86 216 52 51

e-mail: dpslomza@op.pl

NIP: 718-10-18-147, REGON: 0002932195