Slide # 5
Slide # 8
Slide # 9
Slide # 10
Slide # 12

Mieszkańcy

Człowiek jest istotą tak bardzo złożoną,
tak bogatą – jeśli chodzi o możliwości rozwoju,
a równocześnie tak podatną na zranienie,
cierpienie i ból – tak delikatną.
Jean Vanier

W Domu Pomocy Społecznej przebywają  osoby niepełnosprawne intelektualnie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Prawie 70% to mieszkańcy ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

Nasi podopieczni mają możliwość wykazania się swoimi zdolnościami i talentem przy różnych okazjach: przygotowują karty świąteczne, stroiki, dyplomy. Osiągnięcia uzyskane w pracowniach terapeutycznych pozwalają uczestnikom terapii zaistnieć na wystawach, konkursach, olimpiadach. Spotkania te dają satysfakcję z wykonanej pracy, mobilizują do dalszych wysiłków, dają możliwości wykorzystania swoich zdolności, umacniają wiarę w siebie.

Chlubą naszego Domu jest zespół wokalno-taneczny „NUTKI”. Powstał w 1996 roku. Zespół przygotowuje programy artystyczne, które prezentowane są w naszym Domu i nie tylko. „Nutki” uczestniczą wielokrotnie w przeglądach i festiwalach osób niepełnosprawnych.

Na terenie Domu od 2007 roku działa również  drużyna sportowa. W trakcie codziennych zajęć terapeutycznych mieszkańcy dzielnie trenują pod okiem fizjoterapeutów. W zależności od dyspozycji ruchowej i intelektualnej mieszkańców trenujemy różne dyscypliny sportowe takie jak: tenis stołowy, warcaby, lekkoatletykę, gry i zabawy ruchowe dostosowane do możliwości osób niepełnosprawnych. Podopieczni wyjeżdżają na zawody sportowe oraz olimpiady osób niepełnosprawnych.

Nasz Dom w ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie „Pomocna Dłoń” organizuje coroczne cykliczne imprezy, na których spotykają się niepełnosprawni, opiekunowie i terapeuci z całego regionu. Są to:

– Przegląd Piosenki Religijnej Domów Pomocy Społecznej

– Integracyjny Turniej Sportowy Zdrowo i Wesoło

– Spotkania Wrześniowe

Oprócz tych imprez organizujemy mniejsze kameralne spotkania takie jak: Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocne, Bal Karnawałowy, Mikołajki, Dzień Dziecka, cykl imprez w czasie ferii zimowych, a także różnego rodzaju wycieczki i turnusy rehabilitacyjne. Staramy się im wtedy zapewnić maksimum atrakcji i wrażeń.
Mieszkańcy posiadają swój samorząd, który jest reprezentowany przez Radę Mieszkańców. Za jego pośrednictwem wypowiadają się w sprawach dotyczących organizacji opieki, wyżywienia, zagospodarowania czasu wolnego, porządku itp.