Slide # 5
Slide # 8
Slide # 9
Slide # 10
Slide # 12

O nas

Dom Pomocy Społecznej w Łomży jest samorządową jednostką organizacyjną miasta na prawach powiatu. To całodobowa placówka opiekuńczo-terapeutyczna dla 109 osób (dzieci, młodzież, dorośli) z niepełnosprawnością intelektualną. Świadczymy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców.

Wyróżnia nas:

 • Ponad 130 lat bogatej tradycji i doświadczeń
 • Szeroka i różnorodna oferta terapeutyczna
 • Solidna baza lokalowa i techniczna
 • Profesjonalna i pełna zapału kadra opiekuńczo-terapeutyczna
 • Nowoczesne metody pracy z mieszkańcami
 • Liczne wyjazdy i spotkania integracyjne
 • Przyjazna, rodzinna atmosfera

Nasze funkcjonowanie regulują następujące akty prawne:

 • Ustawa o pomocy społecznej
 • Ustawa o finansach publicznych
 • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Placówką kieruje mgr Krzysztof Jankowski
Tel. 86 216 52 51, 86 216 52 51

????????????????