Slide # 5
Slide # 8
Slide # 9
Slide # 10
Slide # 12

Obyczaje i Obrzędy Karnawałowe w Nowej Wsi Ełckiej

Dnia 24.02.2020 roku w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej odbył się XIX Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Głównym organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” przy DPS w Nowej Wsi Ełckiej, jest to impreza cykliczna i odbywa się raz w roku. Spotkanie odbyło się pod tytułem: „Obyczaje i obrzędy karnawałowe”. Wszystkie ekipy pod czujnym okiem opiekunów zinterpretowały ten temat poprzez taniec, piosenkę, wiersze czy formę teatralną. Z roku na rok przegląd nabiera większego rozmachu, artyści są bardziej swobodni, twórczy. Naszym dziewczętom występ sprawił dużo przyjemności i satysfakcji. Zaproszeni goście byli zachwyceni prezentacjami.