Slide # 5
Slide # 8
Slide # 9
Slide # 10
Slide # 12

OGŁOSZENIE!!!

Dom Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Polowa 39 informuje, iż w dniu 08.05.2019 r. zamieścił ogłoszenie o zamówieniu pn.:

Wykonanie fasad budynku DPS w Łomży – budynek C

w Biuletynie Zamówień Publicznych – Ogłoszenie nr 545104-N-2019 z dn. 2019-05-08 r.

Adres strony BIP na której dostępne jest ogłoszenie wraz z dokumentacją przetargową: http://www.dps.bip-lomza.pl/dps/2834

Link do BIP znajdujący się w menu bocznym strony internetowej dla tego postępowania jest nieaktualny.