Slide # 5
Slide # 8
Slide # 9
Slide # 10
Slide # 12

Rehabilitacja

„Jeśli  jest  góra, to  trzeba  na  nią  wejść,
Jeżeli  rzeka – przepłynąć,
Jeśli  cierpienie, to  je  z  godnością  znieść,
Jeżeli  człowiek – nie  minąć”.
Adam Kreczmar

Dom Pomocy Społecznej w Łomży dysponuje szerokim zapleczem rehabilitacyjnym w ramach trzech działów: kinezyterapii, fizykoterapii i hydroterapii. Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są z mieszkańcami zgodnie z procedurą organizacji zajęć rehabilitacji społecznej w ramach zajęć ruchowych.
Celem rehabilitacji jest przywracanie oraz kompensacja utraconych funkcji za pomocą fizycznych środków, stosowania działań usprawniających i terapeutycznych, a zwłaszcza ruchu. Do niewątpliwych zalet rehabilitacji należy brak skutków ubocznych często występujących przy leczeniu farmakologicznym, jak również dodatni wpływ na stan psychiczny mieszkanek.

W naszym Domu funkcjonuje:

  • Sala kinezyterapii indywidualnej – sala wyposażona w sprzęt rehabilitacyjny do ćwiczeń indywidualnych z osobami niepełnosprawnymi. Znajdują się w niej m.in. UGUL (uniwersalne gimnastyczne urządzenie lecznicze), elektryczny rotor do ćwiczeń biernych kończyn górnych i dolnych, fotel do masażu kręgosłupa, sprzęt do fizykoterapii oraz maty, piłki, piłkowałki, inne przyrządy pomocnicze do rehabilitacji dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.
  • Sala ćwiczeń ogólnokondycyjnych (siłownia) – sala wyposażona w sprzęt do poprawy aktywizacji ruchowej i wydolności osób niepełnosprawnych. Znajdują się w niej urządzenia takie jak: ATLAS – kompleksowe urządzenie do ćwiczeń siłowych, mata i lustro do ćwiczeń korekcji wad postawy, rotory, bieżnie (elektryczna i ruchoma) wiosła, masager, orbitrek, leg magic i inne urządzenia poprawiające koordynację ruchową.
  • Hydroterapia – w skład tego działu wchodzi sala do masaży wodnych (trzy wanny do masażu wirowego podwodnego), sauna, katedra natryskowa do biczy szkockich, oraz basen terapeutyczny z przeciwprądem i masażem podwodnym.
  • Gabinet masażu – wyposażony w specjalistyczny stół do masażu.
  • Sala gimnastyczna – wyposażona w typowy sprzęt taki jak drabinki, ławeczki gimnastyczne, materace. Wykorzystywana do ćwiczeń grupowych, aerobiku i zawodów sportowych.

Każdy mieszkaniec ma możliwość poprawiania lub utrzymania swojej sprawności ruchowej poprzez korzystanie z usprawniania fizycznego w formie ćwiczeń ruchowych grupowych i indywidualnych oraz zabiegów zleconych przez lekarza.