Slide # 5
Slide # 8
Slide # 9
Slide # 10
Slide # 12

Spotkanie Wielkanocne

Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję i radość.

bł. Jan Paweł II

Wielkanoc to jedno z najradośniejszych świąt, poprzedzone świątecznymi przygotowaniami i troską o szczególny nastrój. To wyjątkowy czas w roku, gdy wokół pojawiają się pierwsze bazie i pierwiosnki. Czas skłaniający do refleksji i zadumy. Zgodnie z wielkanocną tradycją w naszym Domu przy świątecznym stole spotkali się 27 marca 2018 roku: Bernadeta Krynica – posłanka na Sejm, Ks. Biskup Tadeusz Bronakowski, Ks. Infułat Jan Sołowianiuk, Wiesław Grzymała – Przewodniczący Rady Miasta Łomża, Agnieszka Muzyk – Wieceprezydent Miasta Łomża jak również władze województwa podlaskiego, Radni Miasta Łomża, duchowni, dyrektorzy i pracownicy jednostek organizacyjnych Miasta Łomża, oraz przyjaciele i darczyńcy Stowarzyszenia. Przepięknie nakryte stoły i wiosenne dekoracje zachęcały wszystkich do świętowania. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia słowno-muzycznego w wykonaniu naszych dziewcząt. Jednak najważniejszym punktem spotkania było poświęcenie wielkanocnego stołu przez Ks. Biskupa Tadeusza Bronakowskiego. Nie zabrakło również wspólnych rozmów przy słodko zastawionym świątecznym stole. Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście otrzymali wykonane własnoręcznie stroiki wielkanocne.