Slide # 5
Slide # 8

Spotkanie Wielkanocne

Wielkanoc to najważniejsze i najstarsze spośród wszystkich świąt chrześcijańskich. To wyjątkowy czas, w którym obrzędy religijne, tradycja ludowa i świat przyrody splatają się w jedno. 16 kwietnia 2019 roku był to radosny dzień w naszym domu, a jak wiadomo radość ma różne oblicza, my cieszyliśmy się z obecności naszych szanownych Gości w tym wyjątkowym dla nas dniu. Na Spotkaniu Wielkanocnym gościli u nas: Antoni Lech Kołakowski – poseł na Sejm, Lech Szabłowski – Starosta Powiatu Łomżyńskiego, Maria Dziekońska – Wicestarosta Powiatu Łomżyńskiego, Ks. Biskup Janusz Stepnowski, Ks. Infułat Jan Sołowianiuk, Jan Olszewski – Przewodniczący Rady Miasta Łomża, Andrzej Stypułkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Łomża, Ks. Prałat dr Ireneusz Borawski – Oficjał Sądu Biskupiego w Łomży, jak również Radni Miasta Łomża, duchowni, dyrektorzy i pracownicy jednostek organizacyjnych Miasta Łomża, oraz przyjaciele i darczyńcy Stowarzyszenia. Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem słowno-muzycznym w wykonaniu naszych dziewcząt. Były piękne piosenki, wierszyki i oczywiście serdeczne życzenia. Następnie Ks. Biskup Janusz Stepnowski poświęcił wielkanocny stół. W przyjaznej atmosferze czas upłynął bardzo szybko. Było miło i wesoło, a teraz czekamy już na Wielkanoc…