Slide # 5
Slide # 8
Slide # 9
Slide # 10
Slide # 12

Terapia

„W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może.
Same zmyślają się historie, sam się rozgryza orzech.
W moim magicznym domu ciepło jest i bezpiecznie.
Gościu znużony, gościu znudzony,
jeśli zabłądzisz kiedyś w te strony,
zajrzyj tu do nas koniecznie”.

Podstawowym celem terapii zajęciowej prowadzonej w naszym Domu jest zwiększanie zakresu samodzielności i zaradności życiowej, wdrażanie do aktywności fizycznej i umysłowej, kształtowanie charakteru, rozwijanie osobowości, nabywanie nowych umiejętności oraz kontynuowanie dawnych zainteresowań. Twórczy udział w zajęciach buduje poczucie wartości własnej i sensu życia, eliminując monotonię dnia codziennego, nudę i pustkę. Terapeuci, instruktorzy terapii zajęciowej, rehabilitanci i opiekunowie starają się zorganizować czas wolny proponując szeroki wachlarz zajęć. W ramach terapii w naszym Domu pracuje również psycholog. Organizacja terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej jest uzależniona od aktualnych potrzeb i możliwości mieszkańców. Indywidualne Plany Wsparcia opracowuje i weryfikuje zespół terapeutyczno-opiekuńczy.

Terapia pracą gwarantuje wzrost poczucia własnej wartości i użyteczności mieszkańców. W toku pracy mieszkańcy rozwijają swoje predyspozycje psychiczne oraz pomysłowość w doborze środków działania. Pracę należy dostosować do ich możliwości. Szczególnie trafne są słowa Jana Pawła II „osoba upośledzona jest jednym z nas i w pełni uczestniczy w naszym społeczeństwie. Byłoby rzeczą w najwyższym stopniu niegodną człowieka i zaprzeczenie współczesnego społeczeństwa, gdyby dopuszczało się do życia społecznego, a więc do pracy tylko osoby pełnosprawne, gdyż w ten sposób popadałoby się w niebezpieczną formę dyskryminacji słabych, chorych ze strony silnych i zdrowych”.

W Domu Pomocy Społecznej w Łomży działa 14 pracowni terapeutycznych. Zajęcia mają charakter dobrowolny i są dostępne dla wszystkich podopiecznych.

 • Pracownia plastyczna – zajęcia plastyczne to szeroka dziedzina zajmująca się malowaniem na płótnie, papierze i wszelkiego innego rodzaju zajęcia, które w doskonały sposób pozwalają na wyrażenie samego siebie. W planie terapii doskonalą umiejętności już nabyte i uczą nowych.
 • Pracownia papieroplastyki – celem tych zajęć jest wykorzystanie doznań dotykowych, rozwijanie ciekawości poznawczej i mobilizowanie do działań. Mieszkańcy usprawniają koordynację wzrokowo-ruchową ucząc się i wyrabiając poczucie estetyki. Podopieczne własnoręcznie wykonują pocztówki okolicznościowe, świąteczne, obrazki, kompozycje kwiatowe, stroiki świąteczne, które są wysyłane do zaprzyjaźnionych osób i instytucji.
 • Pracownia haftu – zajęcia polegają na haftowaniu, wykonywaniu kompozycji ozdobnych. Dostosowywane są indywidualnie poziomem do możliwości mieszkańców. Dobrze zorganizowany warsztat pracy rozwija wyobraźnię, uczy poczucia estetyki i piękna. Wielokrotnie spod ręki podopiecznych wychodzą prawdziwe arcydzieła.
 • Pracownia tkacka – uczestnicy zajęć usprawniają zdolności manualne, funkcje poznawcze oraz kształtują poczucie obowiązku i odpowiedzialności. Z kompozycji kolorowych sznurków i włóczek powstają gobeliny o niepowtarzalnych wzorach, makramy, obrazy ze sznurka.
 • Pracownia krawiecka – zajęcia w tej pracowni pozwalają na rozwijanie umiejętności posługiwania się akcesoriami krawieckimi i praktycznym ich zastosowaniu w życiu codziennym: fastrygowanie, przyszywanie guzików, cerowanie wciąganie gumek. Tworzenie tego typu prac kształtuje zdolności twórcze z przedmiotów bezpostaciowych, daje możliwości samodzielnego przeobrażania i tworzenia nowych form.
 • Pracownia muzykoterapii, umuzykalniania – muzykoterapia wykorzystuje wpływ muzyki na psychosomatyczny rozwój człowieka. Terapia ta umożliwia ekspresję uczuć i przeżyć.
 • Pracownia gliny – praca w glinie to ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową, zdolności manipulacyjnych rąk a jednocześnie to nauka poszanowania wytworów własnej pracy. Terapia ta pozwala na rozwijanie wyobraźni oraz ciekawości poznawczej świata (wykonywanie prac ceramicznych z odlewów oraz formowanie ręczne gliny).
 • Pracownia gospodarstwa domowego – celem zajęć w tej pracowni jest nauczenie podopiecznych różnych umiejętności niezbędnych w życiu codziennym jak: samodzielne przygotowanie posiłków, poprawne nazywanie popularnych art. spożywczych czy umiejętność zastosowanie prostych urządzeń kuchennych (teoretyczne przygotowanie się do prac kulinarnych oraz ich praktyczne zastosowanie).
 • Pracownia urody – to miejsce stworzone specjalnie dla naszych mieszkanek. Odczuwają tu głęboki relaks i odprężenie. Każdy zabieg staje się chwilą wytchnienia a ciało i umysł uwolnią się od stresu i napięć dnia codziennego. Pracownia ta to miejsce, gdzie zaspokajane są wysokie wymagania i potrzeby mieszkanek. Podopieczni uczą się w tej pracowni nowych fryzur, bo przecież nowa i dobrze dobrana fryzura potrafi zmienić człowieka, dodać mu optymizmu i pewności siebie. Na zajęciach tych poznają wciąż zmieniające się trendy mody i fryzur. Pracownia ta to wyjątkowy salon, miejsce kultu urody i stylu. Posiada w swojej ofercie szeroki wachlarz usług kosmetycznych i fryzjerskich dla naszych mieszkanek.
 • Sklepik terapeutyczny – zajęcia w sklepiku mają na celu naukę posługiwania się pieniędzmi i gospodarowania nimi, poznawanie wartości pieniądza. Działalność mieszkańców w sklepiku ma na celu poznawanie nazw towaru, nauki posługiwania się pieniędzmi jak również odpowiedzialności. Sklepik prowadzony jest pod ciągłym nadzorem wyznaczonych opiekunów i wg Regulaminu zatwierdzonego przez Dyrektora DPS.
 • Pracownia komputerowa – terapia w tej pracowni ta ma na celu usprawnianie funkcji poznawczych, myślenia, procesu analizy i syntezy. Pozwala na kształtowanie procesu spostrzegania oraz stymuluje do samodzielnego działania. Nauka ta przebiega drogą „prób i błędów”, rozwijając jednocześnie proces wnioskowania i percepcję: słuch, wzrok.
 • Pracownia witrażu – mieszkańcy na zajęciach w tej pracowni zajmują się projektowaniem i wykonywaniem prac ze szkła artystycznego, poznają techniki witrażu w trakcie wykonywania ozdób pod bacznym okiem terapeuty. Terapia ta pozwala na rozwijanie wyobraźni oraz ciekawości poznawczej świata (nauka tworzenia ze szkła artystycznego).
 • Pracownia wikliny – wyroby z wikliny ze względu na surowiec pochodzenia naturalnego oraz pracę ręczna mają swój prosty i niepowtarzalny wdzięk. Dla osób niepełnosprawnych wikliniarstwo jest nie tylko terapią poprzez pracę. Przywraca ono sprawność ruchową dłoni oraz palców, rozbudza wyobraźnię, uczy dyscypliny pracy, współpracy w grupie oraz rywalizacji. Praca wymaga wysiłku, zaangażowania, cierpliwości i wytrwałości, lecz efekt tej pracy daje uczestnikom dużo satysfakcji (nauka rękodzieła wikliniarskiego).
 • Sala Doświadczania Świata – terapia z osobami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Ze względu na utrudniony kontakt i współpracę z podopiecznymi stosuje się terapię metodą Snoezelen. Jest to stymulacja bodźcami, która w przeciwieństwie do codzienności, nie oddziałuje kompleksowo na zmysły. Można koncentrować się wybiórczo na postrzeganiu poszczególnymi zmysłami. Sala Doświadczania Świata ze swoją specyficzną atmosferą i jest miejscem, w którym można wszystko pozostawić za sobą. Spokojna muzyka, przyciemnione światło pozwalają stworzyć właściwy nastrój.