Slide # 5
Slide # 8
Slide # 9
Slide # 10
Slide # 12

XVII Przegląd Piosenki Religijnej

XVII Przegląd Piosenki Religijnej Domów Pomocy Społecznej w Łomży odbył się 15 listopada 2018 roku. Organizatorem jak zawsze jest Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie „Pomocna Dłoń” przy Domu Pomocy Społecznej w Łomży. Uroczystość odbyła się dzięki środkom finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tradycyjnie już Przegląd Piosenki Religijnej odbywa się pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa diecezji Łomżyńskiej Janusz Stepnowskiego oraz Prezydenta Miasta Łomża – Mariusza Chrzanowskiego. Przegląd Piosenki to cykliczna impreza, w której uczestniczą osoby niepełnosprawne. W tym roku swoje uczestnictwo potwierdziło 26 zespołów wokalno-muzycznych z Domów Pomocy Społecznej oraz innych Placówek opiekujących się osobami z niepełnosprawnością intelektualną z różnych miast. Podczas prezentacji artyści mieli możliwość wykonania dowolnych piosenek, wierszy o tematyce gospel. W tym dniu swoją obecnością zaszczycili nas również władze miasta oraz województwa podlaskiego, duchowni, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Miasta Łomża oraz dyrekcja i młodzież z łomżyńskich szkół. Ten dzień był radosnym przeżyciem dla wszystkich, zarówno dla uczestników oraz szanownych gości, gdyż jak wszyscy wiemy spotkaliśmy się po to aby chwalić Boga w pieśniach.